Izdevniecība 

Ņothaņs Thiķs
(Thich Nhat Hanh)

B A I L E S

PADOMI, KĀ IZKĻŪT NO DZĪVES VIRPUĻIEM

Bezbailība ir ne tikai iespējama, bet arī vislielākā iespējamā laime. Kad jūs aizsniedzat baiļu neesamību, jūs esat brīvs.Cena: € 7.00

Ošo grāmatas

O S H O

D R O S M E


PRIEKS DZĪVOT RISKĒJOT


Šajā grāmatā Ošo runā par bailēm un drosmi. Mēs nevaram izvairīties no bailēm, bet mēs spējam ar tām sarast. Ikviens drosmīgais zina, kas ir bailes, viņam tās ir. Tās ir ikvienam. Bailes ir dabiskas. Tikai daži no mums to priekšā apstājas, bet citi dodas uz priekšu – nezināmajā. Par spīti bailēm.Cena: € 8.00

  

O S H O

B R I E D U M S

BŪT SEV PAŠAM

Laikā, kad tiek pielūgta jaunība, kad vai ikviens vēlas izvairīties no vecuma, viagras un plastiskās ķirurģijas laikmetā Ošo uzdrošinājies izvirzīt gandrīz vai aizmirstu jautājumu: ko mēs iegūstam, ja novecošanās procesu pieņemam kā dabisku, ja necenšamies turēties pie jaunības un tās izpriecām līdz pat kapam?Cena: € 8.00 

O S H O

J A U N R A D E

IEKŠĒJO SPĒKU ATRAISĪŠANA

Radošam cilvēkam piemīt vērīgums. Ja kāds spēj ieraudzīt to, ko nav saskatījis neviens pirms viņa un spēj izdzirdēt to, ko jebkad agrāk nav saklausījis neviens cits – viņš spēj radīt.Cena: € 8.00 

O S H O

B R Ī V Ī B A

DROSME BŪT SEV PAŠAM

Ošo šeit runā par brīvību. Par atšķirību starp brīvību un visatļautību, par to, kādēļ cilvēki teic, ka vēlas brīvību, bet patiesībā no tās baidās. Autors atgādina, ka brīvības cena ir atbildības uzņemšanās visā tās pilnībā, viņš arī pamato to, kāpēc brīvība ir dzīves vislielākā vērtība.Cena: € 8.00 

O S H O

A P Z I Ņ A

ATSLĒGA LĪDZSVAROTAI DZĪVEI

Lai ko mēs darītu, ir svarīgi šai brīdī būt modram un klātesošam. Tā ir kvalitāte, kuru Ošo sauc par apzināšanos. Ja spējam to pazīt un izprast, patiesībā esam ieguvuši atslēgu savai dzīvotprasmei. Apzināšanās ir valdīšana pār sevi, darbība no sava centra.Cena: € 8.00 

O S H O

I N T U Ī C I J A

ĀRPUS LOĢIKAS ESOŠĀS ZINĀŠANAS

Šajā grāmatā tiek aplūkotas atšķirības starp intelektuālo, loģisko prātu un daudz plašāko cilvēka intuitīvo pasauli. Loģika ir veids, kādā prāts izzina realitāti, bet intuīcija ir veids, kādā reālo pasauli izjūt cilvēka būtība.Cena: € 8.00 

O S H O

P R I E K S

LAIME TEVĪ

Kā iegūt prieku? Kā kļūt laimīgam? Mēs esam iesaistīti nedabiskās rūpēs: nauda, prestižs, vara… Ošo šai grāmatā runā par prieka patieso būtību, kam nav nekā kopēja ar ārpus pašā cilvēkā esošo.Cena: € 8.00 

O S H O

T U V Ī B A

UZTICĒŠANĀS SEV UN CITIEM

Ceļvedis tuvības līkločos – tā varētu nosaukt šo Ošo pārdomu grāmatu. Mēs baidāmies no tuvības un vienlaikus alkstam tās. Kad mums ir mīļotais cilvēks, mēs nepārtraukti vaicājam sev: „Kas būs rīt? Vai mēs vēl būsim kopā?” Šīs bažas mums neļauj izbaudīt tuvības skaistumu…Cena: € 8.00 

O S H O

S A P R Ā T S

RADOŠA ATSAUKŠANĀS MIRKLIM

Uzkrājot informāciju un vairojot intelektu, cilvēce nav ieguvusi nedz brīvību, nedz sapratni, nedz prieku, – šai grāmatā teic Ošo. Viņš atver durvis mūsu daudzos gadsimtos būvētajiem idejiskajiem cietumiem. Skolotājs atgādina, ka saprāts ir dabas dota īpašība, viņš rāda mums mūsu patieso ceļu - uz savu sirds gudrību.Cena: € 8.00 

O S H O

L Ī D Z C I E T Ī B A

VISKRĀŠŅĀKAIS MĪLAS ZIEDS

Līdzcietība nav labestība; labestība nav līdzcietība. Labestība ir kvalitāte, kas nostiprina ego. Kad esat pret kādu labestīgs, jūs jūtat, ka esat pārāks par viņu – jūs pazemojat to otro. Līdzcietība ir nemotivēta, jūs dodat vienkārši tādēļ, ka jums ir, ko dot, - ne tāpēc, ka citam tas ir nepieciešams.Cena: € 8.00 

O S H O

O R A N Ž Ā   G R Ā M A T A

IESKATS OŠO MEDITĀCIJĀS

Meditāciju tehniku krājums, kuru caurvij Ošo dzīvais gars un daudzveidība. Grāmatā nav dogmu, Ošo sniedz izvēli mums pašiem. Var izmantot visu, kas palīdz tieši jums, ceļ jūsu apzinātību – senās jogu metodes, nesen radītos terapeitu paņēmienus, kā arī viņa paša izveidotās unikālās meditāciju tehnikas. Uzskatiet meditāciju kā piedzīvojumu, bet Ošo “Oranžo grāmatu” - kā ceļvedi tajā.Cena: € 5.50 

O S H O

G R Ā M A T A   P A R    E G O

ATBRĪVOŠANĀS NO ILŪZIJĀM

Šai grāmatā Ošo runā par cilvēka vēlmēm, ideāliem, politiku un varu, par mīlestības laimi un sāpēm, par brīvību un pakļautību. Par Patieso ES un par EGO: - Ego piemīt visas alkas un ambīcijas, tas vienmēr un visur vēlas būt priekšgalā. Ego tevi izmanto. Un tas ne reizi tev neļauj pat uzmest aci savam īstajam, patiesajam ES, lai gan tava dzīve ir tur – tavā patiesajā būtībā. Tādēļ ego tev sagādā vienīgi skumjas, ciešanas, cīņas, vilšanos, neprātu, pašnāvību, slepkavību, noziegumus. Noliec šos maldus malā. Sašķel savu ego! Sagraujot ego, tu atklāsi savu patieso būtību...Cena: € 8.00"Patiess stāsts" 

O S H O

GRĀMATA PAR SIEVIETI

SASKARSMĒ AR SIEVIŠĶO SPĒKU

Sieviete spēj radīt dzīvību, vīrietis to nespēj. Tādējādi vīrietis ir pakļauts sievietei, un šī pakļautība ir galvenais cēlonis vīriešu tieksmei dominēt pār sievietēm. Mazvērtības komplekss piespiež vīrieti izlikties esam pārākam, šādi maldinot pasauli un sevi. Vīrieši gadsimtiem ilgi ir centušies noniecināt sieviešu prāta spējas, talantus un dotības, lai pierādītu sev un visai pasaulei savu pārākumu...Cena: € 8.00 

O S H O

GRĀMATA PAR VĪRIETI

VĪRIŠĶĪBAS KRĪZE KĀ PAŠATKLĀSMES IESPĒJA

Mūsdienu vīrietis ir dziļā krīzē.
Rodas jautājums: „Ko tagad, Ādam?”
Visas ārējās revolūcijas ir cietušas neveiksmi.
Ir pienācis laiks iekšējai revolūcijai.Cena: € 8.00 

O S H O

GRĀMATA PAR BĒRNU

BRĪVĪBA BŪT SEV PAŠAM

Bērni ir pelnījuši visu iespējamo cieņu,
kādu vien tiem spējat sniegt,
jo viņi šai pasaulē ir ieradušies tikai nesen,
viņi ir tik nevainīgi, tik šķīsti...Cena: € 8.00 

O S H O

EMOCIJAS

ATBRĪVOŠANĀS NO DUSMĀM, GREIZSIRDĪBAS un BAILĒM

Emocijas. Gan mūsu personīgajā dzīvē, gan darbā tās nereti apgrūtina mūsu attiecības, ietekmē mūsu labklājību un dažreiz pat iedragā mūsu fizisko veselību. Ošo māca izprast, kā rodas mūsu emocijas un zināt, kā tās attīstās. Vairāk nekā 30 gadu praktiskās pieredzes laikā viņš izstrādājis paņēmienus un radis iemaņas, kuras pielietojot, mēs spējam saglabāt iekšējo mieru un gudrību pat vissarežģītākajās situācijās.Cena: € 8.00 

O S H O

MEDITĀCIJA - pirmā un pēdējā brīvība

OŠO MEDITĀCIJU ROKASGRĀMATA

Jūs neticat Dievam? Tas nav šķērslis meditācijai. Jūs neticat dvēselei? Tas nav šķērslis meditācijai. Jūs vispār nekam neticat? Tas nav šķērslis. Jūs varat meditēt, jo meditācija jums pasaka priekšā, kā doties sevī: vienalga, vai tāda dvēsele ir vai nav, tam nav nozīmes, vienalga vai Dievs ir vai nav, tam nav nozīmes. Tikai viena lieta ir skaidra: tas, ka tu esi. Tam, vai ir pēcnāves dzīve, vai nav - arī nav nozīmes. Tikai vienai lietai ir nozīme: tieši šajā brīdī tu esi. Kas tu esi? Ieiet sevī – tā ir meditācija, ieiet dziļāk savā būtībā... Varbūt tas ir tikai īslaicīgi; varbūt tu neesi mūžīgs, varbūt nāve ir beigas visam...Cena: € 10.00 

O S H O

OŠO IKKATRAI DIENAI

365 MEDITĀCIJAS

Ošo atziņas - mūsu pārdomām gada garumā, ikvienai dienai. ...Lai kur jūs nonāktu, atcerieties, - tas ir tikai sākums. Pabeigtība nav iespējama, jo dzīve ir mūžīga. To atceroties, cilvēks vienmēr paliek bērns - zinātkārs, svaigs, dzīvīgs, brīnumus alkstošs.. Tad katrs mirklis atver jaunas durvis.Cena: € 11.00 

O S H O

PAR SEKSU

NO SEKSA LĪDZ AUGSTĀKAJAI APZIŅAI

Visi drīkst saindēt tavu prātu ar aizspriedumiem pret tuvību, bet neviens nedrīkst mācīt patiesību. Neviens netiecas padarīt tuvību par mākslu, lai gan tā patiesi tāda ir. Dzīves enerģija sakņojas seksā. Tu esi piedzimis, tātad jau esi saistīts ar seksu. Sekss ir dzīvākā enerģija, patiesībā – tā ir tava vienīgā enerģija. Necīnies pret to, jo tā tu tikai izniekosi dzīvi un laiku. Tā vietā pieliec pūles, lai enerģiju pārveidotu.Cena: € 4.00 

O S H O

SAZVĒRNIEKU DIEVS

CEĻŠ NO MĀŅTICĪBAS LĪDZ AUGSTĀKAJAI APZIŅAI

Reliģijas tic, ka Dievs radīja pasauli un arī cilvēci. Bet, ja kāds jūs ir radījis, jūs esat tikai marionete. Viņš jums nejautāja, vai jūs gribat būt radīts, viņš jums arī nejautās: „Vai gribi, lai atņemu tev dzīvību?” Dievs ir vislielākais diktators, ja jūs pieņemat izdomājumu, ka viņš radīja pasauli un arī cilvēci. Visas auklas ir viņa rokās, pat jūsu dzīve. Tad viņš rausta auklas, jūs dejojat; viņš rausta auklas, jūs raudat; viņš rausta auklas, jūs sākat slepkavot, izdarīt pašnāvību, karot.Tad vairs nav jautājumu par grēku vai tikumību. Atbildība pieder tam, kuram ir brīvība rīkoties. Eksistēt var vai nu Dievs, vai brīvība, abi nevar eksistēt kopā.Cena: € 4.00 

O S H O

PRAST DZĪVOT UN PRAST MIRT

SVINĒT DZĪVI UN SVINĒT NĀVI

Ošo: - Mans darbs ir mācīt tevi, kā dzīvot un kā mirt, kā būt priecīgam un kā būt bēdīgam, kā izbaudīt savu jaunību un kā izbaudīt savas vecumdienas, kā izbaudīt savu veselību un kā izbaudīt savu slimību. Ja es tev iemācu tikai to, kā izbaudīt savu veselību, savu prieku un savu dzīvi, un otra daļa ir atstāta novārtā, tad es tev mācu kaut ko, kas radīs tevī dalīšanos, šķelšanos. Nepiederi, neturi neko un nepieķeries. Ļauj lietām nākt un iet. Arī tavas skumjas ienesīs tevī dziļumu, tāpat kā tavs prieks.Cena: € 4.00 

O S H O

DZĪVE, MĪLA, SMIEKLI

PATURI PRĀTĀ TRĪS VĒRTĪBAS: DZĪVE, MĪLA, GAISMA.

Dzīve tev ir dota, gaisma ir klātesoša, bet starp gaismu un dzīvi ir jāizveido tilts, un šis tilts ir mīlestība. Šie trīs elementi padarīs tavu mūžu pilnvērtīgu un radīs jaunu esamību.Cena: € 9.00
GRĀMATAS BĒRNIEM: 

LABĀKĀS   DRAUDZENES

Aija Rožlapa

Romāniņš tīnēm. Grāmata ir par internātskolas meitenēm - Rēziju un viņas draudzenēm. Par mazām blēņdarēm skolā un arī par vairs ne tik mazām, bet ne gluži rātnām meitenēm ārpus skolas, par notikumiem, kuri risinājušies nesen. Grāmatā pieminēto cilvēku vārdi ir mainīti, taču paši notikumi ir patiesi, un minētās personas - reāli cilvēki, no kuriem daudzi joprojām ir labi draugi.Cena: € 9.00 

BILINGVĀLS MĀCĪBU LĪDZEKLIS BĒRNIEM

(4 grāmatiņas + LOTO)


 

Bilžu grāmata   VISLABĀKĀ

Aija Rožlapa, Ilze Kalvāne

Krāšņi ilustrēta, liela formāta bilžu grāmata meitenītēm - par māmiņu.Cena: € 4.00